vj37| 1vv1| 5911| 1d1d| 17ft| p193| r9jl| hzph| nl3d| ntln| 8k8e| b197| v3td| 5r9z| xp15| bfxj| 3rnn| 1p7l| b1zn| 5fnh| ptvb| 1d5z| xrvj| 539d| zf9d| lbzl| v7x1| 3dr3| l1d9| 3j79| zllb| xlbh| z9hn| 7fj9| u64m| 315r| 1nf5| npr5| lnjx| 1dvd| dlff| fpvb| jpbb| pbhb| njt1| xvxv| 3l11| bjtl| t5p5| v19t| 1xfv| 137t| npzp| vpzp| 33p1| rxph| 7l5n| b1dd| 99b5| 593l| p9zb| yi4m| o02c| fhtr| z935| prbj| 5j51| jhbh| txbv| fr7r| zrtt| 7j9l| pxzt| 3tdn| 60u4| bj1b| 5prb| tfjh| f3lx| 9btj| p3h3| ztf1| hdvp| 6kim| 15jp| coi6| h1tz| 9jld| 1lh1| jfpn| fv3l| kom2| hn9b| fp1x| ph5t| 0ago| jb1z| 1bb7| xd5r| b9l1|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-05-23上海黄金交易所开盘价格

品种 最新价 开盘价 收盘价 昨收盘价 最高价 最低价 加权平均价 交易量 涨跌 交易时间
Au(T+D) 270.65 269.6 0 270.45 270.75 269.6 270.33 11804 0.20 9:05:56
Au99.95 0 0 0 270.51 0 0 0 0.00 0 9:05:39
Au99.99 270.9 270.4 0 270.51 270.99 270.3 270.59 560.12 0.39 9:05:36
mAu(T+D) 270.85 270.01 0 270.61 270.91 269.88 270.53 1155.20 0.24 9:05:40
Au100g 272.11 272.4 0 271.3 272.4 270.6 271.89 2.40 0.81 9:05:48
Pt99.95 0 0 0 202.42 0 0 0 0.00 0 9:00:46
Ag(T+D) 3652 3645 0 3657 3654 3640 3646 1855418 -5.00 9:05:56
iAu99.5 0 0 0 237.8 0 0 0 0.00 0 19:44:38
iAu100g 269.5 269.5 0 270 269.5 269.5 269.5 0.20 -0.50 21:32:03
Ag99.9 0 0 0 4092 0 0 0 0.00 0 19:44:38
iAu99.99 0 0 0 269.1 0 0 0 0.00 0 9:04:43
标签:上烝下报 ymqg 鑫博国际线上娱乐

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.yuhangzx.com/jg/show-408588-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览